Kurser för tolkanvändare

Göteborgs Tolkförmedling erbjuder sina fasta kunder kostnadsfria kurser i tolkanvändning. Kurserna anpassas efter kundens behov och deltagarna får praktisk övning i hur de bör samarbeta med tolken vid kontakttolkning resp. telefontolkning. De får också inblick i de praktiska och etiska regler som gäller vid tolkuppdrag.