Om oss

Verksamheten i Göteborgs Tolkförmedling är inriktad på förmedling av kontakttolkar, telefontolkar, affärstolkar och konferens/simultantolkar. Vi tillhandahåller också konferensutrustning enligt ISO 4043 och självklart även teknisk support. Vidare anlitas konsulter för t.ex. redovisningstjänster och juridiska ärenden. Bolaget grundades 1995 och idag finns drygt 500 tolkar representerande och mer än 120 språk på företagets tolklista.

Göteborgs Tolkförmedling har som målsättning att utveckla och fördjupa samarbetet med nuvarande avtalspartners inom Västra Götalandsregionen och Region Halland samt att aktivt söka bredda sitt kundunderlag inom de offentliga och privata sektorernas verksamheter och näringsliv.